VOP

Všeobecné obchodní podmínky CA BRABEC – Ing. Petr Brabec (dále jen agentura):

Pokud není uvedeno v nabídce jinak, vždy platí:

§1 změny data letenky nepovoleny,
§2 změny jména na letence nepovoleny,
§3 storno nepovoleno ,
§4 smlouvu o přepravě a všechny z ní vyplývající povinnosti a práva dopravce i pasažéra uzavíráte výhradně s dopravcem podle jeho podmínek letu a jeho všeobecných podmínek, které naleznete přímo na webu operujícího dopravce, pro usnadnění také naleznete mnoho dopravců na této stránce níže,
§5 obvykle podmínky dopravce vycházející z mezinárodních smluv, řiďte se však celými podmínky daného letu a všeobecnými podmínkami dopravce:
§5a dopravce může měnit +/- 2hodiny lety bez Vašeho souhlasu,
§5b dopravce může měnit i o více hodin, ale k tomu potřebuje již i svolení pasažéra, pokud nesouhlasí, vrací tarif a taxy,
§5c aerolinka může zrušit let do 14 dnů před odletem s tím, že vrací cenu letenky či nabídne jiný let,
§5d pokud aerolinka zruší let později jak 14dnů před odletem náleží cestujícímu obvykle i reparace či nabídka jiného letu, a to přímo od aerolinky, avšak zrušení viz major (počasí apod.) se reparace netýkají,
§5e v případě bankrotu či jiné formy úpadku vyplácí cenu letenky a reparace za zrušený let výhradně dopravce či jeho právní nástupce,
§6 v případě úpadku, bankrotu, změny a dalších možných změn a rušení letenek nese všechnu odpovědnost za tuto skutečnost přímo dopravce a nikoliv agentura,
§7 dopravce má právo na změnu tarifu/tax/letů až do vystavení letenky, ač se tak obvykle neděje. V případě, že klient nesouhlasí se změněnou cenou, celá zaplacená částka se mu do dvou pracovních dnů vrací na účet, ze kterého přišla,
§8 na stejný let a stejná jména nelze vytvořit bez zrušení již vytvořené rezervace rezervace nová. Pokud by se to udělalo, vznikla by duplicita, za jejiž řešení jsme od 1.4.2012 nuceni účtovat 200 Kč/os/segment a stejně to nemusí zaručit bezproblémový průběh,
§9 vystavovací poplatky jsou vždy nevratné,
§10 kompletní podmínky každé letenky jsou vždy dostupné v anglickém jazyce na vyžádání buď přímo u aerolinky, či u agentury, nevyžádání si těchto podmínek a na jejich následnou reklamaci nebude brán zřetel,
§11 klient si může zkontrolovat, že jeho let nebyl změněn přímo u dopravce na jeho infolince, která je vždy k nalezení na jeho webových stránkách. Pokud se změní čas či den letu a aerolinka klienta neinformuje, nenese agentura žádnou zodpovědnost, a to ani v případě, že aerolinka odmítne náhradu letu, či klientovi letadlo uletí.
§12 zasílané nabídky nejsou nikdy konečným a závazným návrhem na uzavření smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb, vyhrazujeme si právo na změnu v nabídce služeb až do okamžiku vystavení letenky. Toto právo si vyhrazuje zejména z důvodu nenadálých možných změn v ceně a dostupnosti služeb ze strany dopravce

Odkazy na všeobecné obchodní podmínky aerolinek:

Připravujeme